DRO 2020
DRO 2020| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Oznam

Vzhľadom na vývoj situácie ohľadom COVID-19 sme pristúpili k zrušeniu vedeckej konferencie XLII. Dni radiačnej ochrany, ktorá sa mala uskutočniť v termíne 09.-13.11.2020 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.
Konferencia sa prekladá na jeseň roku 2021.

Uhradené konferenčné poplatky budú alebo rezervované pre konferenciu v roku 2021 alebo Vám budú na požiadanie vrátené v plnej výške v najbližších dňoch.Sponzori