DRO 2020
DRO 2020| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Adresa predsedu organizačného výboru

RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Oddelenie radiačnej hygieny
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
Slovenská republika
Tel.: +421 2 59370 447
e-mail: vybor@dro2020.sk

Technické zabezpečenie konferencie

PhDr. Antónia Holíčová
Spoločnosť verejného zdravotníctva, o.z.
Macharova 9
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 59370 572
e-mail: antonia.holicova@szu.sk

Technická podpora

webmaster@dro2020.sk

Uprednostňujeme komunikáciu cez e-mailSponzori