DRO 2020
DRO 2020| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

v spolupráci so

Slovenskou nukleárnou spoločnosťou (člen ZSVTS)

a pod garanciou

Slovenskej Spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny (člen IRPA)

organizujú

XLII. DNI RADIAČNEJ OCHRANY

09.11. – 13.11. 2020

Stará Lesná

Kongresové centrum
SAV ACADEMIA

ZRUŠENÁ!!!

OZNAMSponzori